Pretraživanje

Text Size

Sreske, općinske i gradske takse

Gradske takse

196?. Aleksandrovac Župski (NR Srbija - Narodni odbor opštine Aleksandrovac župski)

      ** o na dokumentu  
1 5 D narančasta € 5,00 € 5,00 € 6,00  
2 10 D ljubičasta € 7,00 € 7,00 € 8,00  
3 20 D crvena € 8,00 € 8,00 € 9,00  
4 50 D smeđa € 10,00 € 10,00 € 12,00  
5 100 D plava € 15,00 € 15,00 € 17,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

196?. Apatin (Narodni odbor Gradske opštine Apatin)

      ** o na dokumentu  
1 5 D narančasta € 5,00 € 5,00 € 6,00  
2 10 D ljubičasta € 7,00 € 7,00 € 8,00  
3 20 D zelena € 8,00 € 8,00 € 9,00  
4 50 D crvena € 8,00 € 8,00 € 9,00  
5 100 D smeđa € 10,00 € 10,00 € 12,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


196?. Bačka Palanka (NR Srbija - Narodni odbor sreza Bačka Palanka)

      ** o na dokumentu  
1 5 D ljubičasta € 5,00 € 5,00 € 6,00  
2 10 D zelena € 7,00 € 7,00 € 8,00  
3 20 D crvena € 8,00 € 8,00 € 9,00  
4 50 D smeđa € 10,00 € 10,00 € 12,00  
5 100 D plava € 15,00 € 15,00 € 17,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

1941. Banja Luka (Gradski biljeg Gradske obćine Banja Luka)

      ** o na dokumentu  
1 2,50 Kn crna i žutozelena € 5,00 € 5,00 € 6,00  
2 10 Kn crna i smeđa € 4,00 € 4,00 € 5,00  
3 20 Kn crna i oker € 7,00 € 7,00 € 8,00  
4 50 Kn crna i zelena € 8,00 € 8,00 € 10,00  
5 100 Kn crna i narančasta € 15,00 € 15,00 € 17,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


 

 1954. (15. studenoga) Banja Luka (Narodni odbor grada Banja Luka)

      ** o na dokumentu  
1 10 D zelena € 5,00 € 5,00 € 6,00  
2 20 D narančasta € 7,00 € 7,00 € 8,00  
3 50 D plava € 8,00 € 8,00 € 9,00  
4 100 D crvena € 12,00 € 12,00 € 15,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

196?. Batina (Narodni odbor Kotara Osijek - N. O. Općine Batina)

      ** o na dokumentu  
1 5 D plava € 5,00 € 5,00 € 6,00  
2 10 D narančasta € 7,00 € 7,00 € 8,00  
3 20 D crvena € 8,00 € 8,00 € 9,00  
4 50 D zelena € 8,00 € 8,00 € 10,00  
5 100 D smeđa € 10,00 € 10,00 € 12,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


1930. (5 lipnja) Beograd - Marka općine grada Beograda

      ** o na dokumentu  
1 1 D oker € 4,00 € 4,00 € 5,00  
2 2 D zelena € 6,00 € 6,00 € 7,00  
3 3 D crvena € 6,00 € 6,00 € 7,00  
4 5 D plava € 6,00 € 6,00 € 7,00  
5 10 D narančasta € 3,00 € 3,00 € 5,00  
6 50 D ljubičasta € 20,00 € 20,00 € 22,00  
7 100 D sivomaslinasta € 40,00 € 40,00 € 45,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


1954. (3 kolovoza) Beograd - Narodni odbor Beograda - Gradska taksa

      ** o na dokumentu  
1 5 D crnozelena € 6,00 € 6,00 € 7,00  
2 10 D crvena € 6,00 € 6,00 € 7,00  
3 30 D smeđa € 7,00 € 7,00 € 9,00  
4 50 D zelena € 10,00 € 10,00 € 12,00  
5 100 D ljubičasta € 15,00 € 15,00 € 17,00  
6 500 D ljubičasta € 30,00 € 30,00 € 32,00  
7 1000 D sivomaslinasta € 60,00 € 60,00 € 65,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


1956. Bezdan (Narodni odbor Opštine Bezdan. Opštinska taksa)

      ** o na dokumentu  
1 5 D plava € 5,00 € 5,00 € 6,00  
2 10 D plava € 7,00 € 7,00 € 8,00  
3 20 D plava € 8,00 € 8,00 € 9,00  
4 50 D plava € 8,00 € 8,00 € 10,00  
5 100 D plava € 30,00 € 30,00 € 35,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

196?. Bijeljina (NR Bosna i Hercegovina - Srez Brčko)

      ** o na dokumentu  
1 1 D ružičasta € 3,00 € 3,00 € 4,00  
2 2 D žuta € 3,00 € 3,00 € 4,00  
3 3 D siva € 3,00 € 3,00 € 4,00  
4 5 D ljubičasta € 5,00 € 5,00 € 6,00  
5 10 D plavozelena € 7,00 € 7,00 € 8,00  
6 20 D crvena € 8,00 € 8,00 € 9,00  
7 50 D smeđa € 10,00 € 10,00 € 12,00  
8 100 D plava € 15,00 € 15,00 € 17,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


1941. Vinkovci


      ** o na dokumentu  
1 10 D cijan € 5,00 € 5,00 € 7,00  
2 20 D plava € 7,00 € 7,00 € 9,00  
3 100 D magenta € 8,00 € 8,00 € 10,00  

knjigotisak, zupčanje?, naklada

 


 

 

1941. Bjelovar

      ** o na dokumentu  
1 1 Kn smeđa € 2,00 € 2,00 € 3,00  
2 2 Kn cinober € 2,00 € 2,00 € 3,00  
3 5 Kn smaragdna € 2,00 € 2,00 € 3,00  
4 10 Kn plava € 3,00 € 3,00 € 5,00  
5 50 Kn žuta € 5,00 € 5,00 € 7,00  
6 100 Kn purpurna € 7,00 € 7,00 € 9,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

192?. Buzet (Pinguente) - Diritti di Segreteria

      ** o na dokumentu  
1 0,25L zelena i plava € 6,00 € 6,00 € 8,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


192?. Kanfanar (Canfanaro) - Carta d’Identita - Diritti Fisso

      ** o na dokumentu  
1 1L zelena € 26,00 € 26,00 € 30,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

192?. Kanfanar (Canfanaro) - Diritti di Segreteria

      ** o na dokumentu  
1 80 C. cinober i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
2 1,- L smeđa i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
             
             
             
             

tisak?, zupčanje?, naklada

192?. Kanfanar (Canfanaro) - Diritti di Stato Civile

 

      ** o na dokumentu  
1 0,25L plava i crvena na crvenoj € 20,00 € 20,00 € 23,00  
2 0,50L plava i crvena € 20,00 € 20,00 € 23,00  
3 0,80L plava i crvena na ružičastoj € 20,00 € 20,00 € 23,00  
             
             
             

tisak?, zupčanje?, naklada

192?. Kanfanar (Canfanaro) - Diritti di Stato Civile

      ** o na dokumentu  
1 0,30L plava i crvena na svjetloružičastoj € 20,00 € 20,00 € 23,00  
2 0,50L plava i crvena na sivoj € 20,00 € 20,00 € 23,00  
3 1,- L plava i crvena na plavoj € 20,00 € 20,00 € 23,00  
             
             
             

tisak?, zupčanje?, naklada

 

192?. Kanfanar (Canfanaro) - Diritti di Stato Civile

      ** o na dokumentu  
1 30 C. ljubičasta i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
2 50 C. zelena i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
3 1,- L crvena i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
             
             
             

tisak?, zupčanje?, naklada

192?. Kanfanar (Canfanaro) - Imposta di Soggiorno

      ** o na dokumentu  
1 50 C. crvena i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
2 1,- L karmin i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
             
             
             
             

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

193_. Kikinda — Velika Kikida

      ** o na dokumentu  
1 10p crvena € 3,00 € 3,00 € 4,00  
2 25p tamnoljubičasta € 3,25 € 3,25 € 5,00  
3 50p narančasta € 6,00 € 6,00 € 7,00  
4 1 D plavosiva € 7,50 € 7,50 € 10,00  
5 5 D zelena € 10,00 € 10,00 € 12,00  
6 12,5 D smeđa € 32,00 € 32,00 € 35,00  

tisak: »Grafika« Novi Sad, zupčanje?, naklada

 


193_. Kikinda — Velika Kikida

 

      ** o na dokumentu  
1 10p plava € 3,00 € 3,00 € 4,00  
2 25p smeđa € 4,50 € 4,50 € 5,00  
3 5 D smeđa € 15,00 € 15,00 € 18,00  

tisak: »Planeta« Beograd, zupčanje?, naklada

 


 

193_. Kikinda — Velika Kikida

      ** o na dokumentu  
1 50p ljubičasta € 5,00 € 5,00 € 7,00  
2 1,50D crvena € 7,00 € 7,00 € 10,00  
3 2,50D zelena € 10,00 € 10,00 € 15,00  

tisak: »Planeta« Beograd, zupčanje?, naklada


 

196?. Koper (LR Slovenija Taksna Znamka OLO Koper)

 

      ** o na dokumentu  
1 1D žuta € 4,00 € 4,00 € 5,00  
2 2D crvena € 4,00 € 4,00 € 5,00  
3 5D ljubičasta € 4,00 € 4,00 € 5,00  
4 10D zelena € 4,00 € 4,00 € 5,00  
5 20D smeđa € 4,00 € 4,00 € 5,00  
6 50D crvena € 7,00 € 7,00 € 9,00  
7 100D siva € 7,00 € 7,00 € 9,00  
8 500D zelenoplava € 10,00 € 10,00 € 12,00  
9 1000D plava € 15,00 € 15,00 € 20,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


 

192?. Labin (Albona) - Diritti d’Urgenza

      ** o na dokumentu  
1 1L plava i crna € 6,00 € 6,00 € 8,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

192?. Matulji (Mattuglie) - Diritti di Segretarie (upravna pristojba)

      ** o na dokumentu  
1 1L plava € 20,00 € 20,00 € 25,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


 

195?. Opatija - Lokalna taksa - Narodni Odbor Gradske općine Opatija

Sigurnosni podtisak u sivoj boji

      ** o na dokumentu  
1 5 ultramarin € 4,00 € 4,00 € 5,00  
2 10 zelena € 6,00 € 6,00 € 7,00  
3 20 magenta € 6,00 € 6,00 € 7,00  
4 50 plava € 6,00 € 6,00 € 7,00  
5 100 crvena € 3,00 € 3,00 € 5,00  
6 500 smeđa € 20,00 € 20,00 € 22,00  
7 1000 tirkiznoplava € 40,00 € 40,00 € 45,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


 

192?. Pazin

      ** o na dokumentu  
1 80c plava € 4,00 € 4,00 € 5,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 

192?. Pazin (Pisino)

      ** o na dokumentu  
1 50c plava € 2,00 € 2,00 € 3,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

192?. Plomin (Fianona) - Diritti di Segretarie (upravna pristojba)

      ** o na dokumentu  
1 50c plava € 20,00 € 20,00 € 25,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


 

192?. Plomin (Fianona) - Diritti d’Urgenza

      ** o na dokumentu  
1 1L plava i crna € 6,00 € 6,00 € 8,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


1931. Požega - Biljeg općine slobodnog i kraljevskog grada Požege

      ** o na dokumentu  
1 50p smeđa i oker € 4,00 € 4,00 € 6,00  
2 1D smeđa i zelena € 3,00 € 3,00 € 4,00  
3 2D smeđa i narančasta € 5,00 € 5,00 € 6,00  
4 5D smeđa i crvena € 6,00 € 6,00 € 7,00  
4a 5D smeđa i crvena € 10,00 € 10,00 € 12,00  
6 10D smeđa i plava € 7,00 € 7,00 € 9,00  

4a je nezupčana

tisak Tipografija Zagreb d.o., zupčanje?, naklada


1956. Narodni Odbor Općine Pula

Pretisak NARODNI ODBOR OPĆINE PULA u crnoj boji na taksene marke NO Grada Pule iz 1950.

      ** o na dokumentu  
1 5D zelena € 2,00 € 2,00 € 3,00  
2 10D narančastocrvena € 3,50 € 3,50 € 5,00  
3 30D žuta € 2,70 € 2,70 € 4,00  
4 50D svjetlosmeđa € 5,50 € 5,50 € 6,00  
5 100D crvena € 8,00 € 8,00 € 9,00  
6 150D siva € 9,00 € 9,00 € 10,00  
7 500D crvena € 20,00 € 20,00 € 22,00  
8 1000D smeđa € 30,00 € 30,00 € 35,00  
             

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

192?. Rijeka - Diritti di stato civile Comune di Fiume

      ** o na dokumentu  
1 30 C plava € 15,00 € 15,00 € 20,00  
2 50 C zelena € 15,00 € 15,00 € 20,00  
3 1 L crvenosmeđa € 5,00 € 2,00 € 5,00  
4 2 L karmin € 15,00 € 15,00 € 20,00  
?            

tisak?, zupčanje 10 do 11 i 1/2, naklada


192?. Rijeka - Diritti di segreteria Comune di Fiume

      ** o na dokumentu  
1 25 C žuta € 5,00 € 5,00 € 10,00  
2 60 C narančasta € 5,00 € 5,00 € 10,00  
3 1 L magenta € 5,00 € 5,00 € 10,00  
?            

tisak?, zupčanje 10 do 11 i 1/2, naklada


1945?. Rijeka - Crni pretisak CPC Fiume - GNO Rijeka na marke Dirriti di Segreteria i crvena zvijezda

      ** o na dokumentu  
1 10L a 25 C žuta € 6,00 € 6,00 € 8,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


192?. Rovinj / Rovigno - Diritti di Segreteria

      ** o na dokumentu  
1 0,30L plava i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
2 0,50L crvena i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
3 0,60L žuta i smea € 20,00 € 20,00 € 23,00  
4 0,80L ljubičasta i crnoljubičasta € 30,00 € 30,00 € 35,00  
5 1,- L siva i crnosiva € 50,00 € 50,00 € 57,00  
             

tisak?, zupčanje?, naklada


 

192?. Rovinj / Rovigno - Diritti di Stato Civile

      ** o na dokumentu  
1 0,30L plava i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
2 0,50L crvena i crna € 20,00 € 20,00 € 23,00  
3 0,60L žuta i smea € 20,00 € 20,00 € 23,00  
4 0,80L ljubičasta i crnoljubičasta € 30,00 € 30,00 € 35,00  
5 1,- L siva i crnosiva € 50,00 € 50,00 € 57,00  
             

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

192?. Rovinj / Rovigno - Diritti di Stato Civile

      ** o na dokumentu  
1 2L plava € 30,00 € 30,00 € 32,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


 

1943?. Gradska Obćina Sarajevo

      ** o na dokumentu  
1 1Kn crna i smeđa € 2,00 € 2,00 € 3,00  
2 2Kn crna i smeđa € 3,50 € 3,50 € 5,00  
3 5Kn crna i smeđa € 2,70 € 2,70 € 4,00  
4 10Kn crna i smeđa € 3,50 € 3,50 € 5,00  
5 20Kn crna i smeđa € 5,00 € 5,00 € 7,00  
6 50Kn crna i smeđa € 5,00 € 5,00 € 7,00  
7 100Kn crna i smeđa € 7,00 € 7,00 € 10,00  
8 250Kn crna i smeđa € 10,00 € 10,00 € 15,00  
9 500Kn crna i smeđa € 20,00 € 20,00 € 30,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


1933. (1. travnja) Sisak. Gradska marka.

      ** o na dokumentu  
1 0,50D ljubičasta € 3,00 € 3,00 € 4,00  
2 1D narančasta € 5,00 € 5,00 € 6,00  
3 2D zelena € 5,00 € 5,00 € 6,00  
4 3D karmin € 5,00 € 5,00 € 6,00  
5 5D smeđa € 5,00 € 5,00 € 6,00  
6 10D zelena € 7,00 € 7,00 € 9,00  
7 20D tamnosmeđa € 10,00 € 10,00 € 12,00  
8 100D plava € 30,00 € 30,00 € 35,00  
             

knjigotisak, zupčanje?, naklada


196?. Skrad - Narodni Odbor Općine Skrad - Općinska taksa

      ** o na dokumentu  
1 1 Din plava i crna € 2,00 € 2,00 € 3,00  
2 5 Din crvena i crna € 2,00 € 2,00 € 3,00  
3 10 Din zelena i crna € 2,00 € 2,00 € 3,00  
4 20 Din smeđa i crna € 3,00 € 3,00 € 5,00  
5 50 Din ljubičasta i crna € 5,00 € 5,00 € 7,00  
6 100 Din narančasta i crna € 7,00 € 7,00 € 9,00  

knjigotisak, zupčanje?, naklada

 


 

1941?. Sušak (Comune di Sussa)

      ** o na dokumentu  
1 0,40L smeđa € 3,00 € 3,00 € 5,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

1943. Sveta Klara - Obćinska pristojba

 

      ** o na dokumentu  
1 10K plava € 2,00 € 3,00 € 5,00  
1 20K crvena € 4,00 € 5,00 € 7,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


1945. Sveta Klara - Obćinska pristojba (manji format)

      ** o na dokumentu  
1 100K crvena € 5,00 € 7,00 € 9,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

1955. Šibenik

      ** o na dokumentu  
1 5 Din crvena i crna € 2,50 € 2,50 € 3,00  
2 10 Din smeđa i crna € 3,00 € 3,00 € 4,00  
3 20 Din plava i crna € 4,00 € 4,00 € 5,00  
4 50 Din narančasta € 5,00 € 5,00 € 6,00  
5 100 Din zelena € 7,00 € 7,00 € 8,00  
6 500 Din karmin € 10,00 € 10,00 € 12,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


1939. Tuzla

      ** o na dokumentu  
1 0,50 Din ljubičasta € 2,50 € 2,50 € 3,00  
2 1 Din zelena € 3,00 € 3,00 € 4,00  
3 2 Din crvena € 4,00 € 4,00 € 5,00  
4 5 Din smeđa € 5,00 € 5,00 € 6,00  
5 10 Din plava € 7,00 € 7,00 € 8,00  
6 50 Din tamnoplava € 10,00 € 10,00 € 12,00  

Napomena: vrijednost je uvijeko otisnuta crnom bojom

knjigotisak, zupčanje?, naklada

 


1927. Varaždin (Slobodni i kraljevski grad Varaždin)

      ** o na dokumentu  
1 5D crvena € 5,00 € 5,00 € 7,00  
2 10D plava € 5,00 € 5,00 € 7,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

1956.  Varaždinske Toplice - NOO Općine Varažd. Toplice - taksena marka

      ** o na dokumentu  
1 10 D zelena € 5,00 € 5,00 € 6,00  
2 30 D narančasta € 7,00 € 7,00 € 8,00  
3 50 D ljubičasta € 8,00 € 8,00 € 9,00  
4 100 D plava € 12,00 € 12,00 € 15,00  

tisak?, zupčanje?, naklada


 

195?. Vela Luka - Narodni Odbor Općine Vela Luka

      ** o na dokumentu  
1 10 din. cinober € 7,00 € 7,00 € 8,00  
2 20 din. zelena € 10,00 € 10,00 € 12,00  
3 50 din. plava € 12,00 € 12,00 € 15,00  
4 100 din. smeđa € 18,00 € 18,00 € 20,00  
             

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

1941. Vinkovci

      ** o na dokumentu  
1 2 Kn smeđa € 5,00 € 5,00 € 7,00  
2 50 Kn maslinastozelena € 7,00 € 7,00 € 9,00  
3 100 Kn svjetlosmeđa € 10,00 € 10,00 € 12,00  

knjigotisak, zupčanje?, naklada 


191?. Vrbsko jezero (Wörthersee - današja Koruška)

      ** o na dokumentu  
1 1K zelena € 3,00 € 3,00 € 5,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


1922. (1. listopada) Zagreb / Biljeg općine slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba

      ** o na dokumentu  
1 1 D smeđa i ljubičasta € 4,00 € 3,00 € 5,00  
2 2 D ljubičasta i zelena € 3,00 € 2,50 € 5,00  
3 5 D zelena  4,00 € 3,00 € 5,00  
4 20 D crvena i ljubičasta € 4,50 € 4,00 € 6,00  
5 50 D karmin i ljubičasta € 5,00 € 4,00 € 7,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

1942. (23. ožujka) Zagreb / Biljeg občine  slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba

      ** o na dokumentu  
1 1Kn narančasta i siva € 4,00 € 3,00 € 5,00  
2 2Kn žuta i siva € 3,00 € 2,50 € 5,00  
3 5Kn ultramarin i siva € 4,00 € 3,00 € 5,00  
4 10Kn crvena i siva € 4,50 € 4,00 € 6,00  
5 50Kn zelena i siva € 5,00 € 4,00 € 7,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 

1945. Zagreb pretisak GRADSKI NARODN ODBOR i nove vrijednosti na Biljege občine  slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba iz 1942

      ** o na dokumentu  
1 1D na 1Kn narančasta i siva € 5,00 € 5,00 € 7,00  
2 1D na 10Kn karmin i siva € 6,00 € 6,00 € 7,00  
3 2D na 2 Kn žuta i siva € 7,00 € 7,00 € 8,00  
4 2D na 250Kn ljubičasta i siva € 7,00 € 7,00 € 8,00  
5 5D na 5Kn plava i siva € 7,00 € 7,00 € 8,00  
6 10D na 10Kn karmin i siva € 10,00 € 10,00 € 12,00  
7 50D na 50Kn zelena i siva € 15,00 € 4,00 € 17,00  

tisak?, zupčanje?, naklada

 


 

 

1945. (1. studenoga) Zagreb, Biljeg Gradskog NO Zagreb

      ** o na dokumentu  
1 50 p zelena € 6,00 € 6,00 € 6,00  
2 1 D svjetloplava i karmin € 5,00 € 5,00 € 6,00  
3 2 D crvena € 6,00 € 6,00 € 7,00  
4 3 D ružičasta i ljubičasta € 6,00 € 6,00 € 8,00  
5 5 D oker i crvenosmeđa € 5,00 € 5,00 € 6,00  
5 10 D narančasta i sivozelana € 8,00 € 8,00 € 9,00  
5 50 D siva € 10,00 € 10,00 € 12,00  

tisak?, zupčanje 11, naklada

 


 

1932. Županja - općina

      ** o na dokumentu  
1 2D crvena € 5,00 € 5,00 € 7,00  
2 5D plava € 7,00 € 7,00 € 9,00  

tisak?, zupčanje?, naklada