Pretraživanje

Text Size

(29. listopada 1918. — 1. prosinca 1918.)

1918?. Za Slovenski Korotan

      ** o na pismu  
1 2v crvena € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

1918?. Svoj svome (ćirilicom)

      ** o na pismu  
1 2v crvena € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?


1918?. Svoboda in napredek

      ** o na pismu  
1 2v karmin € 5,00 € 5,00 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?


 

oko 1919. Družba Ćirila i Metoda u Ljubljani - Mal položi dar domu na altar!

      ** o na pismu  
1 2v žutozelena € 5,00 € 3,50 € 10,00  

Družba sv. Cirila in Metoda, zasebna, narodnoobrambna, šolska, nadstrankarska organizacija je bila ustanovljena leta 1885 v Ljubljani, ob 1000-letnici Metodove smrti. Bojevala se je zoper delo raznarodovalnih, zlasti nemških in italijanskih šolskih društev. Namen družbe (CMD) je bil ustanavljati zasebne slovenske otroške vrtce in osnovne šole v tistih krajih, kjer avstrijske šolske oblasti kjub zadostnemu številu slovenskih učencev niso dovolile javnih šol s slovenskim učnim jezikom. CMD je tudi denarno podpirala javne slovenske šole, učitelje in dijake. Gradila je lastne šolske zavode. Osnova delovanja CMD so bile podružnice, ki so delovale tudi zunaj slovenskega etničnega prostora. Po letu 1907 je kjub njenemu nadstrankarstvu prišlo do razcepa, prevlade liberalcev in izstopa klerikalnih članov. Delovanje CMD je okrnilo razkosanje slovenskega ozemlja po letu 1918; izgubila je svoje podružnice na Koroškem in Tržaškem. Po 2. svetovni vojni je njeno delovanje zamrlo.

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

1919. Družba Ćirila i Metoda u Ljubljani

      ** o na pismu  
1 2v višebojna € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?