Pretraživanje

Text Size

 (1. prosinca 1918. - 28. lipnja 1921.)

1921. Prigodom sokolskog sleta u Osijeku naljepljene su na podlogu redovne marke od 5, 10, 15, 20, 25, 50p i 1d. Na naljepnicama u boji maraka otisnut je latinicom, odnosno ćirilicom tekst II. POKRAJINSKI SLET JUGOSLOVENSKOG SOKOLSKOG SAVEZA — OSIJEK — VIDOVDAN 1921.

** o na pismu

1 5p zelena latinica €2,00 €2,00 €4,00

2
5p zelena ćirilica €2,00 €2,00 €4,00

3
10p 10p crvena latinica €2,00 €2,00 €4,00

4
10p crvena ćirilica €2,00 €2,00 €4,00

5
15p ljubičasta latinica €2,00 €2,00 €4,00

6
15p ljubičasta ćirilica €2,00 €2,00 €4,00

7
20p tamnosiva latinica €2,00 €2,00 €4,00

8
20p tamnosiva ćirilica €2,00 €2,00 €4,00

9
25p tamnoplava latinica €2,00 €2,00 €4,00

1
25p tamnoplava ćirilica €2,00 €2,00 €4,00

11 50p maslinasta latinica
€2,00 €2,00 €4,00

12 50p maslinasta ćirilica
€2,00 €2,00 €4,00

13 1d narančasta latinica
€2,00 €2,00 €4,00

14 1d narančasta ćirilica
€2,00 €2,00 €4,00

Bakrotisak, Zupčanje L12, naklada: ?

 


 

1923. Doplatna marka u korist fonda Udruženja ratnih invalida.

Pretisak U. R. I. - У. P. И. na prigodno izdanje 1921.
** o na pismu
1 10+10p karmin € 1,00 € 1,50 € 10,00
1a

bez točke iza I € 4,00 € 8,00 € 18,00

Godine 1923. pretisnuto je ovim pretiskom 500.000 maraka koje su poklonjene Udruženju ratnih invalida. Udruženje je prodavalo marke po cijeni od 2D komad u korist fonda Udruženja i one su, iako nisu imale frankaturnu vrijednost, ponekad protupropisno korištene z poštanskom prometu za frankiranje pošiljaka.

Bakrotisak, Zupčanje L12, TA 100, naklada: 500.000


192?. Za dom rusikih invalida
** o na pismu
1 2d crvena € 4,00 € 1,50 € 5,00
2
3d smeđa € 5,00 € 2,50 € 6,00
3
5d plava € 4,00 € 1,50 € 5,00

knjigotisak, zupčanje 11, naklada?