Pretraživanje

Text Size

Fiskalne marke Nezavisne Države Hrvatske

Taksene marke i biljezi NDH

1941 (5. srpnja ). Marke Banovine Hrvatske iz 1940 s crnim pretiskom

** o na dokumentu
1 50p sivozelena i žuta € 0,50 € 0,50 € –,–
2 1D crvena i zelena
€ 0,20 € 0,20 € –,–
3
2D
plava i siva € 0,35 € 0,35 € –,–
4
3D
ljubičasta i siva
€ 0,35 € 0,35 € –,–
5
5D zelena i žuta € 0,20 € 0,20 € –,–
6
10D smeđa i žuta € 0,20 € 0,20 € –,–
7 20D plava i ljubičasta € 0,35 € 0,35
€ –,–
8
50D zelena/žuta € 0,50 € 0,50 € –,–
9
100D purpurna i žuta € 1,00 € 1,00 € –,–
10
250D crvena i siva € 2,50 € 2,50 € –,–

Zupčanje 12


1941. Nova valuta. NDH.

1 kuna = 100 banica

** o na dokumentu
1
50b svjetlo i tamno plavozelena € 0,50 € 0,50 € –,–
2
1K svjetlo i tamnosmeđa
€ 0,75 € 0,75 € –,–
3 2K
svjetlo i tamnozelena € 1,00 € 1,00 € –,–
4
5K
karmin/žuta € 1,50 € 1,50 € –,–
5
10K
svjetlo i tamnoasmeđa € 1,50 € 1,50 € –,–
6
25K
smeđa/plava € 3,50 € 3,50 € –,–
7
50K plava € 10,00 € 10.00
€ –,–

Zupčanje 12


1941 (3 rujna). Grb.


** o na dokumentu
1 10b zelena i žuta € 0,20 € 0,20 € –,–
2 20b smeđa i žuta
€ 0,50 € 0,50 € –,–
3 25b zelena i žuta € 0,30 € 0,30 € –,–
4
50b crvena i plava
€ 0,20 € 0,20 € –,–
5 1K ljubičasta i plava € 0,10 € 0,10 € –,–
6 2K ljubičasta i plava € 0,20 € 0,20 € –,–
7 3K zelena i žuta € 0,30 € 0,30 € –,–
8 5K zelena i žuta € 0,10 € 0,10 € –,–
9 10K ljubičasta i pink € 0,10 € 0,10 € –,–
10
20K zelena i žuta
€ 0,20 € 0,20 € –,–
11
50K zelena i žuta
€ 0,20 € 0,20 € –,–
12
100K crvena i narančasta 
€ 0,50 € 0,50 € –,–
13
250K smeđa i zelena € 0,50 € 0,50 € –,–
14
500K plavosiva i maslinasta € 2,00 € 2,50 € –,–

Zupčanje 12


1943. Isto kao prethodno izdanje ali izmijenjenih boja


**
o na dokumentu
1
1K
plavozelena i zelena € 0,10 € 0,10 € –,–
2
2K žutozelena i žuta € 0,10 € 0,10 € –,–
3
5K
smeđa i žuta € 0,10 € 0,10 € –,–
4
20K
maslinastozelena i žuta € 0,25
€ 0,25 € –,–
5
59K
smeđa i maslinasta € 1,00 € 1,00 € –,–

Zupčanje 12


1944 (1 lipnja). Novi dizajn. Pretisnuto s blijedom mrežom.
**

o

na dokumentuA
B
A
B
A
B
1
2K
crvena € 0,20
€ 0,20
€ –,–

2
3K karmin € 0,20 € 0,20 € –,–

3
5K
ljubičasta € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,10 € –,–
€ –,–
4
10K
plava € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,10 € –,–
€ –,–
5
20K
ultramarin € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,10 € –,–
€ –,–
6
50K
plava € 0,20 € 0,20 € –,–
7
100K
zelena € 0,35 € 0,20 € 0,35 € 0,20 € –,–
€ –,–
8
250K
siva
€ 0,50 € 0,50
€ –,–
9
500K
maslinasta € 0,75 € 0,75
€ –,–
10
1000K
smeđa € 2,00 € 2,00
€ –,–

zupčanje A) 10, B) 12½.

Porezne marke

1941. Porezna marka
Podtisak u drugoj boji

** o na dokumentu
1 50 ban zelena i ružičasta € 1,00 € 1,00 € 2,00
2 2kn siva i ružičasta € 1,00 € 1,00 € 2,00
3
3kn cinober
€ 1,00 € 1,00 € 2,00
4
3kn plava i crvena
€ 1,00 € 1,00 € 2,00
5
4kn plava i blijedoružičasta
€ 1,00 € 1,00 € 2,00

 

6
5kn purpurna i oker
€ 1,00 € 1,00 € 2,00

 

7
10kn plavozelena i ružičata
€ 1,00 € 1,00 € 2,00

 

8
15kn smeđa i siva
€ 1,00 € 1,00 € 2,00

 

9
15kn plavozelena i smeđa
€ 2,00 € 2,00 € 3,00

 

10
20kn smeđa i ultramarin
€ 1,00 € 1,00 € 2,00

 

11
25kn ljubičastoplava i zelena
€ 1,20 € 1,20 € 2,00

 

12
25kn zelena i siva
€ 1,20 € 1,20 € 2,00

 

13
50kn karmin i blijedozelena € 1,30 € 1,30 € 2,00

 

14
100kn crvena i blijedozelena
€ 1,20 € 1,20 € 2,00

 

15
150kn narančasta i siva
€ 7,00 € 7,00 € 9,00

 

16
250kn smeđa i blijedoružičasta
€ 7,00 € 7,00 € 9,00

 

17
500kn ljubičasta i blijedoljubičasta
€ 15,00 € 15,00 € 17,00

 

18
1000kn svjetlozelena i blijedozelena
€ 30,00 € 30,00 € 35,00

 

Tisak, Zupčanje 12 i 1/2

Športska kuna

1944. (?) Športska kuna

Vjerojatno porez namijenjen za sportske potrebe. Viđeno u nekim prometnim dozvolama za bicikle.
** o na dokumentu
1 200kn plava
€ 20,00 € 20,00 € 50,00

Tisak, Zupčanje

Obranbeni prirez

1941.  (1. kolovoza) strojni pretisak na Markice za specijalni doprinos za fond Narodne odbrane

** o na dokumentu


1 1D
smeđa
€1,00 €1,00 €2,00

2 2D
plava
€1,50 €1,50 €2,00

3 4D
zelena
€2,00 €2,00 €3,00

4 5D
narančasta
€2,00 €2,00 €3,00

5
6D
ružičasta
€3,00 €3,00 €4,00

6
7D
ljubičasta €3,00 €3,00 €4,00

7
8D
crvena €5,00 €5,00 €7,00

8
9D
plava
€5,00 €5,00 €7,00

9
10D
sivozelena
€7,00 €7,00 €9,00

10
15D
sivoplava
€7,00 €7,00 €9,00

11
20D
ljubičasta
€12,00 €12,00 €15,00

nacrt , tisak?, Zupčanje ?, naklada: ?

 


 

1942. (10 srpnja) Obranbeni prirez

** o na dokumentu
1 1kn žuta € 3,00 € 4,00 € 5,00
2 2kn narančasta
€ 3,00 € 4,00 € 5,00
3 4kn ljubičasta € 7,50 € 7,50 € 9,00
4 5kn ultramarin
€ 3,00 € 4,00 € 5,00

 

5
6kn zelena
€ 7,50 € 7,50 € 9,00

 

6
7kn plava
€ 10,00 € 10,00 € 12,00

 

7
8kn cinober € 15,00 € 15,00 € 17,00

 

8
9kn oker
€ 15,00 € 15,00 € 17,00

 

9
10kn smeđa
€ 15,00 € 15,00 € 17,00

 

10
15kn karmin
€ 18,00 € 18,00 € 20,00

 

11
20kn siva
€ 35,00 € 35,00 € 40,00

 

Tisak, Zupčanje

Sudska taksa

1940. Banovina Hrvatska

Vrijednost u parama i dinarima.

** o na dokumentu
1
50p narančasta i plava € 0,70 € 0,70 € 1,00
2
1D plava i škriljasta € 0,70 € 0,70 € 1,00
3 2D
smeđa i žuta € 2,00 € 2,00 € 3,00
4
5D
zelena i sivozelena € 1,50 € 1,50 € 2,00
5
10D
purpurna i žuta € 3,50 € 3,50 € 4,00
6
25D
smeđa i zagasitožućkasta € 20,00 € 20,00 € 25,00

Litografija Narodnih novina u Zagrebu, Zupčanje 12

 


 

1941. Nova valuta. NDH.

1 kuna = 100 banica 

** o na dokumentu
1
50b tamnoplava i žutozelena € 1,00 € 1,00 € 2,00
2
1K smeđa i zagasito smeđa € 0,75 € 0,75 € 1,00
3
2K
zelena i zagasito zelena € 2,00 € 1,00 € 3,00
4
5K
purpurna i narančasta
€ 2,50 € 2,50 € 3,00
5
10K
smeđa i zagasito žućkasta € 2,50 € 2,50 € 3,00
6
25K
smeđa i zagasito plava € 5,00 € 5,00 € 7,00
7
50K plava € 15,00 € 15,00
€ 18,00

Litografija Narodnih novina, Zagreb. Zupčanje 11 1/2