Pretraživanje

Text Size

Doplatne marke Hrvatske do 1918

Doplatne marke Hrvatske do 1918

 

1905. Prosvjetom slobodi
** o na pismu
1 2f plava i crvena
€ 5,00 € 3,50 € 10,00
1 40f plava i crvena
€ 10,00 € 12,50 € 20,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


oko 1910. U korist Družbe Ćirila i Metoda za Istru
** o na pismu
1 2 maslinastooker i svjetloplava
€ 6,00 € 8,50 € 15,00

litografija, Zupčanje , naklada: ?

 


 

oko 1910. Hrvatska luč
** o na pismu
1 2f crvena
€ 3,00 € 4,50 € 10,00

litografija, Zupčanje , naklada: ?


oko 1910. Za pučku prosvjetu
** o na pismu
2 2f plava
€ 5,00 € 3,50 € 10,00
2
2f
crvena € 5,00 € 3,50 € 10,00
3
2f ljubičasta
€ 5,00 € 3,50 € 10,00
4
2f
naračasta
€ 5,00 € 3,50 € 10,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?


 

191_. Doplatna marka u korist Crvenog križa
** o na pismu
1 2f plava i crvena
€ 5,00 € 3,50 € 10,00

litografija Rožanovski i drug. Zagreb, Zupčanje , naklada: ?


191_. Jelisavino društvo
** o na pismu
1 2 crvena
€ 5,00 € 3,50 € 10,00
2
2 plava
€ 5,00 € 3,50 € 10,00

Društvo Marije Jelisave za dobrovoljno pomaganje siromaha i oskudnih bolesnika osnovano u Zagrebu 1908. godine.

tisak_, Zupčanje , naklada: ?

 


191_.  Societas Medica Slavorum Meridionalium Graecii (Medicinsko društvo Južnih Slavena u Grazu) - skulptura-reljef »Medicina« Roberta Frangeša Mihanovića

 
** o na pismu
1 2h karmin
€ 5,00 € 3,50 € 10,00
2
10h plava
€ 5,00 € 3,50 € 10,00

Robert Frangeš-Mihanović (Srijemska Mitrovica, 2. listopada 1872. - Zagreb, 12. siječnja 1940.), hrvatski kipar, završio je Obrtnu školu u Zagrebu 1889., a školovanje nastavio u Beču na Umjetničko-obrtnoj školi 1889.-94., potom na Umjetničkoj akademiji 1894/95. Usavršavao se u Parizu 1900/01. gdje se družio s A. Rodinom i M. Rossom. Bio je nastavnik na Obrtnoj školi u Zagrebu 1895.-1907. i profesor kiparstva na Umjetničkoj akademiji. Jedan je od pokretača i organizatora likovnog života u Zagrebu na prijelazu iz XIX. na XX. stoljeće. Sudjelovao je u osnutku Društva hrvatskih umjetnika (1897.), udruženja Lada (1904.) i Umjetničke akademije (1907.), uz koju je utemeljio ljevaonicu bronce i doveo prve ljevače. Bio je član JAZU, Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije znanosti i umjetnosti u Pragu. Uz R. Valdeca utemeljitelj modernog hrvatskog kiparstva.

Skulptura reljef Medicina nalazi se u Hrvatskom institutu za povijest

knjigotisak, Zupčanje , naklada: ?


191?. Doplatna marke Za Hrvatske škole
** o na pismu
1 2f Split € 5,00 € 3,50 € 10,00
2
2f
Zagreb € 5,00 € 3,50 € 10,00
3 2f Modruš (?)
€ 5,00 € 3,50 € 10,00
4
2f
Dubrovnik € 5,00 € 3,50 € 10,00
5 2f ????
€ 5,00 € 3,50 € 10,00
6
2f
Čakovec € 5,00 € 3,50 € 10,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?, Tiskano u sutisku.

 


 

1915. Doplatna marka u korist vojničkih udova i sirota
** o na pismu
1 5f plava, crvena i crna
€ 5,00 € 3,50 € 10,00

litografija, Zupčanje , naklada: ?

 


 

1915. Doplatna marka Za Božić vojnicima
** o na pismu
1 1f plava
€ 10,00 € 12,00 € 20,00
2 2f ljubičatsa na svjetloplavozelenoj
€ 10,00 € 12,00 € 20,00
3 12f zelena na ružičastoj
€ 12,00 € 15,00 € 25,00

litografija, Zupčanje , naklada: ?

 


 

1916. Doplatna marka Za ratnu pripomoć
** o na pismu
1 2f smeđa i blijedožuta
€ 10,00 € 12,00 € 20,00

litografija, Zupčanje , naklada: ?


1917. Doplatna marka 42. Vražja divizija za siročad poginulih junaka Hrvata
** o na pismu
1
plava
€ 5,00 € 3,50 € 10,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

1914. Dopisnica s otisnutom doplatom u korist Crvenog križa
** o

1
crvena i plava
€ 20,00 € 40,00

tisak, naklada: ?

 


 

1917. Bojna dopisnica s otisnutom doplatnom markom 42. Vražja divizija za siročad poginulih junaka Hrvata - cjelina
** o

1
crna
€ 20,00 € 40,00

tisak, naklada: ?

 


1918. Hranite nam obitelji - u korist društava »Prehrana« i »Vojnički dom« u Zagrebu

 
** o na pismu
1 10f
crvena i crna
€ 15,00 € 20,00 € 30,00

oblikovanje O. Antonini, tisak?, Zupčanje , naklada: ?

 


 

191?. Bolnice Crv. križa u Zagrebu
** o na pismu
1 10
crvena € 5,00 € 10,00 € 20,00

tisak?, Zupčanje , naklada: ?

 


 191?. Doplatne marke Istra - Za kržavu djecu
** o na pismu
1 1
plava
€ 5,00 € 6,50 € 10,00
2 2
narančasta
€ 5,00 € 6,50 € 10,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

191?. Doplatne marke Narod sebi
** o na pismu
1 2
narančasta
€ 5,00 € 3,50 € 10,00
2 2
plava
€ 5,00 € 3,50 € 10,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?