Pretraživanje

Text Size

Reklamne marke Istre, Trsta i Primorja

Turizam

Oko 1930. Abbazia - Opatija


 
** o na pismu
1

višebojna
€ 5,00
€ 5,00 € 20,00

 

Zupčanje , Naklada

Prima esposizione provinciale Istriana


1910. 1. istarska zemaljska izložba, Koper
5.- 9. 1910.


 
** o na pismu
1

višebojna
€ 5,00
€ 5,00 € 20,00

 

Litografija:Zupčanje , Naklada


1. Esposizione Industriale Agricola Commerciale Fiume

1925. 1. Industrijska poljoprivredna izložba Rijeka
8.- 9. 1925.


 
** o na pismu
1

višebojna
€ 10,00
€ 10,00 € 20,00

 

Litografija: Conti Milano, Zupčanje , Naklada

Fiera di Fiume

1927. Fiera di Fiume
6. 8.- 31. 8. 1927.
** o na pismu
1

višebojna
€ 10,00
€ 10,00 € 20,00

 

Litografija, Nezupčano, Naklada


1928. Fiera di Fiume
11. 8.- 26. 8. 1928.
** o na pismu
1

višebojna
€ 10,00
€ 10,00 € 20,00

Cijena ista za svaki jezik.

Litografija, Zupčanje, Naklada


1929. Fiera di Fiume
14. 8.- 1. 9. 1929.
** o na pismu
1

crvena, plava, zlatna i crna
€ 10,00
€ 10,00 € 20,00

Obzirom da je tekst na mađarskom za pretpostaviti je da postoji i na drugim jezicima.

Litografija, Zupčanje , Naklada

Pro Fiume e Dalmazia

 

1920. Fiume o Morte - Bologna 1920
** o na pismu
1

pojedina boja
€ 4,00
€ 4,00 €10,00

 

Cijena ista za svaku boju.

Tisak: , Nezupčano, Naklada


1921. Pro Fiume e Dalmazia
** o na pismu
1
10c
crvena, plava, žuta i crna
€ 10,00
€ 10,00 € 20,00

 

Litografija, Zupčanje, Naklada