Pretraživanje

Text Size

Reklamne marke Jugoslavija 1918-1941

Čuvajte Jugoslaviju

Oko 1920. Etnografska karta Jugoslovena
** o na pismu
1
višebojna
€ 20,00 € 25,00 € 50,00

litografija, Zupčanje 11i3/4, naklada: ?


1934. Čuvajte Jugoslaviju
** o na pismu
1 1d
ljubičasta
€ 2,00 € 1,50 € 3,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

193?. Čuvajte Jugoslaviju
** o na pismu
2
karmin - latinica
€ 2,00 € 1,50 € 3,00
3
karmin - ćirilica
€ 2,00 € 1,50 € 3,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

193?. Čuvajte Jugoslaviju - Jugoslavenska matica
** o na pismu
4

karmin - latinica
€ 2,00 € 1,50 € 3,00
5

karmin - ćirilica
€ 2,00 € 1,50 € 3,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

193?. Čuvajmo Jugoslaviju
** o na pismu
6

crna
€ 2,00 € 1,50 € 3,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

193?. Omladinska Narodna odbrana, Ljubljana
** o na pismu
1
tamnoplava
€ 2,00 € 1,50 € 3,00

tisak, Zupčanje 10 3/4 , naklada: ?

Esperanto 1918-1941

1930. IX. Jugoslavenski kongres esperantista u Ljubljani 31.5.-2.6. 1930.

      ** o na pismu  
1   zelena € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

1937. 6. Konferencija radnika esperantista, Zagreb, rujan 1937, za vrijeme 10. Kongresa jugoslavenskih esperantista u Zagrebu

      ** o na pismu  
2   crvena i zelena € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?


1937. (?) Borimo se za esperanto - protiv novog rata

      ** o na pismu  
1   zelena € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje 11 1/4 , naklada: ?


1938. XI. kongres jugoslavenskih esperantista Novi Sad

 

      ** o na pismu  
1   zelena i crna € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje 11 1/4 , naklada: ?

Industrija

1934. Obrtniški teden 1-8 XII 1934
** o na pismu
1
plava
€ 4,00 € 5,50 € 10,00
2

crvena
€ 4,00 € 5,50 € 10,00

knjigotisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

193?. Jugosolovenska industrija (Rudarski i topionički vesnik)
** o na pismu
1
plava
€ 2,00 € 2,50 € 5,00
2

plava na žutom
€ 3,00 € 3,50 € 7,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

193?. Zaposlimo domaću radnu snagu (Rudarski i topionički vesnik)
** o na pismu
1
zelena
€ 2,00 € 2,50 € 5,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?


193?. Zamenite svagde strani ugalj domaćim ugljem (Rudarski i topionički vesnik)
** o na pismu
1
crvena
€ 2,00 € 2,50 € 5,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?

Trgovina i franšize

1930. Kava HAG
Grbovi jugoslavenskih gradova. Poznato barem 128 motiva.

 

      ** o na pismu  
    bilo koji motiv € 10,00 € 15,00 € 20,00  

knjigotisak, Zupčanje , naklada: ?

Invalidi

192?. Liga ratnih invalida
** o na pismu
1
crvena
€ 2,00 € 2,50 € 5,00
1
crvena
€ 2,00 € 2,50 € 5,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

193?. Liga ratnih invalida
** o na pismu
2
crna na plavom
€ 2,00 € 2,50 € 5,00

tisak, Zupčanje , naklada: ?