Pretraživanje

Text Size

Fiskalne marke Jugoslavije 1945-1991

Taksene marke

Demokratska Federativna Jugoslavija

1945. (20. veljače) Srpske taksene marke iz vremena njemačke okupacije pretisnute s novim grbom i tekstom Demokratska Federativna Jugoslavija.

Valuta: 1 dinar = 100 para

** o na dokumentu

1 50p
plava
€5,00 €5,00 €7,50

2 1D
narančasta €1,00 €1,00 €2,00

3 2D
smeđa €2,00 €2,00 €3,00

4 3D
zelena €1,50 €1,50 €2,00

5 5D
zelena €0,50 €0,50 €1,00

6 10D
plava €1,00 €1,00 €2,00

7
20D
maslinasta €2,00 €2,00 €3,00

8 50D
ljubičasta €3,50 €3,50 €5,00

9
100D
smeđa
€5,00 €5,00 €7,00

10
250D
crvena €2,00 €2,00 €3,00

tisak?, Zupčanje 11 i 1/2, naklada: ?

 


 

1945. Isto kao prethodno izdanje — srpske taksene marke iz vremena njemačke okupacije s crvenim ili crvenoljubičastim pretiskom novog grba i tekstom Demokratska Federativna Jugoslavija, te kraticom M. F. (Ministarstvo financija) ćirilicom.

** o na dokumentu

1 50p
plava
€1,50 €1,50 €2,50

2 1D
narančasta €1,00 €1,00 €2,00

3 2D
smeđa €0,50 €0,50 €1,00

4 3D
maslinastozelena €2,50 €2,50 €2,00

5 5D
zelena €0,50 €0,50 €1,00

6 10D
plava €1,00 €1,00 €2,00

7
20D
maslinasta €2,00 €2,00 €3,00

8 50D
ljubičasta €3,50 €3,50 €5,00

9
100D
smeđa
€5,00 €5,00 €7,00

10
250D
crvena €10,00 €10,00 €12,00

tisak?, Zupčanje 11 i 1/2, naklada:

 


 

Federativna Narodna Republika Jugoslavija

1946.–1966. Grb s pet baklji. Podtisak sigurnosna mreža

** o na dokumentu

1 50p
narančasta
€0,50 €0,50 €1,00

2 1D
crvena €0,30 €0,30 €1,00

3 2D
grimizna €0,30 €0,30 €1,00

4 3D
ružičasta €0,30 €0,30 €1,00

5 5D
žutozelena €0,10 €0,10 €0,50

6 10D
zelena €0,10 €0,10 €0,50

7
20D
plava €0,10 €0,10 €0,50

8 20D
ljubičasta €0,20 €0,20 €0,50

9
50D
tirkizna
€0,20 €0,20 €0,50

10
100D
sepija €0,50 €0,50 €1,00

11
250D
crvenosmeđa €1,50 €1,50 €2,00

12
500D
tamnoljubičasta
€3,00 €3,00 €4,00

13
1000D
maslinastosmeđa €5,00 €5,00 €7,00

tisak?, Zupčanje 11 i 3/4, naklada: ?

 


 

1950. Porezna marka na prihod s pretiskom TAKSENA


 
** o na dokumentu
5
3D
žuta* € 7,00 € 7,00 € 9,00

6
5D
karmin* € 7,00 € 7,00 € 9,00

7
10D
ljubičasta** € 15,00 € 15,00 € 18,00

pretisak * = crni, ** = crveni

zupčanje 13 x 11 1/2, tisak, naklada

 


 

1955. Porezna marka na prihod s pretiskom Sudska taksena marka na latinici ili ćirilici


 
** o na dokumentu
5
5D
karmin** € 20,00 € 20,00 € 22,00

6
10D
ljubičasta* € 15,00 € 15,00 € 17,00

7
20D
plava** € 7,00 € 7,00 € 8,00

pretisak * = na latinici, ** = na ćirilici

zupčanje 13 x 11 1/2, tisak, naklada


1965. Grb s pet baklji.
** o na dokumentu

1 5D
sepija i žuta*
€2,00 €2,00 €3,00

2 10D
kestenjasta i žuta** €3,00 €3,00 €4,00

3 20D
plavoljubičasta i žuta*  €5,00 €5,00 €6,00

4 50D
sivosmeđa i žuta** €5,00 €5,00 €6,00

5 100D
smeđa i žuta* €5,00 €5,00 €6,00

6 500D
plavozelena i žuta** €10,00 €10,00 €12,00

7
1000D
purpurna i žuta** €20,00 €20,00 €23,00

natpis na: * ćirilici, ** latinici

tisak?, Zupčanje 12, naklada:

 


Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija

1980. Grb sa šest baklji.
** o na dokumentu

1 1D
siva
€0,20 €0,20 €1,00

2
2D
crna
€0,20 €0,20 €1,00

3
5D
narančasta €0,20 €0,20 €1,00

4
10D
zelena €0,20 €0,20 €1,00

5
20D
karmin €0,20 €0,20 €1,00

6
50D
plava €0,20 €0,20 €1,00

7
100D
ljubičasta €1,00 €1,00 €2,00

8
200D
tamnozelena €1,00 €1,00 €2,00

 

tisak?, Zupčanje 13, naklada:

Sudske marke

1945. Sudske marke - Narodna Republika Hrvatska

Sudske marke po nacrtu iz 1939. godine samo s novim grbom i crnim pretiskom NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA


 

      ** o na dokumentu  
1 0,50 D crvena € 3,00 € 3,00 € 4,00  
2 1D zelena € 4,00 € 4,00 € 5,00  
3 2D ljubičasta € 6,00 € 6,00 € 7,00  
4 5D plava € 7,00 € 7,00 € 8,00  
5 10D karmin € 7,00 € 7,00 € 8,00  
6 25D crna € 7,00 € 7,00 € 9,00  
7 20D plava € 40,00 € 40,00 € 45,00  

zupčanje, tisak, naklada


Oko 1980. Sudske marke

Sudska taksena marka - Sodski kolek

      ** o na dokumentu  
1 0,50 D tamnosmeđa € 3,00 € 3,00 € 4,00  
2 5D smeđa € 4,00 € 4,00 € 5,00  
3 200D crvena i smeđa € 6,00 € 6,00 € 7,00  
4 1000D plava € 10,00 € 10,00 € 12,00  
5 2000D zelena € 12,00 € 12,00 € 14,00  
6 5000D tamnosmeđa € 12,00 € 12,00 € 14,00  

NAPOMENA: U tabeli nisu navedene sve vrednote koje postoje. Cijena se odnosi na marke koje imaju tekst Sudska taksena marka na ćirilici i latinici, kao i one koje imaju tekst Sudska taksena marka na ćirilici i tekst Sodni kolek na latinici. Točne kombinacije treba provjeriti.

zupčanje 11, offset tisak, naklada

Porezne marke na prihod

1948. Poreska marka


 
** o na dokumentu
1 0,50 D
smeđa € 3,00 € 3,00 € 4,00

2
1D
zelena
€ 0,75 € 0,75 € 1,00

3
2D
crvena € 2,00 € 2,00 € 3,00

4
3D
žuta € 3,00 € 3,00 € 4,00

5
5D
karmin € 1,50 € 1,50 € 2,00

6
10D
ljubičasta € 3,00 € 3,00 € 4,00

7
20D
plava € 4,00 € 4,00 € 5,00

8
50D
smeđa € 7,00 € 7,00 € 8,00

9
100D
zelena € 15,00 € 15,00 € 17,00

10 250D
smeđa € 20,00 € 20,00 € 22,00

zupčanje, tisak, naklada

Konzularne marke

1961. (1. travnja) Konzularne marke FNRJ

 

      ** o na dokumentu  
1 - crna € 45,00 € 45,00 € 50,00  
2 1D žuta € 30,00 € 30,00 € 35,00  
3 5D siva € 20,00 € 20,00 € 25,00  
4 10D narančasta € 20,00 € 20,00 € 25,00  
5 15D ljubičasta € 10,50 € 10,50 € 12,00  
6 20D ljubičasta € 20,00 € 20,00 € 25,00  
7 50D ultramarin € 10,00 € 10,00 € 15,00  
8 100D zelena € 20,00 € 20,00 € 25,00  
9 300D magenta € 40,00 € 40,00 € 50,00  
10 600D purpurna € 75,00 € 75,00 € 90,00  
11 750D crvena € 40,00 € 40,00 € 50,00  
12 1000D plava € 75,00 € 75,00 € 90,00  
13 1500D purpurna € 120,00 € 120,00 € 150,00  
14 2250D tamnozelena € 12,50 € 10,50 € 15,00  
15 3000D plava € 10,50 € 10,50 € 12,00  

Zupčanje 12i1/2


1965. Konzularne marke s pretiskom nove vrijednosti

 

      ** o na dokumentu  
1 1250D na 10D narančasta € 45,00 € 45,00 € 50,00  
2 1250D na 300D magenta € 30,00 € 30,00 € 35,00  
3 2500D na 20D ljubičasta € 20,00 € 20,00 € 25,00  

Zupčanje 12i1/2


1968-1982. Konzularne marke


 

      ** o na dokumentu  
1 1D karmin € 8,00 € 6,00 € 10,00  
2 5D zelena € 12,50 € 10,50 € 15,00  
3 6,25D plava € 12,50 € 10,50 € 15,00  
4 12,50D cinober € 8,00 € 6,00 € 10,00  
5 17D cinober € 8,00 € 6,00 € 10,00  
6 37,50D tamnosmeđa € 8,00 € 6,00 € 10,00  
7 50D tamnoplava € 12,50 € 10,50 € 15,00  
8 75D tamnozelena € 12,50 € 10,50 € 15,00  
9 102D zelena € 10,50 € 10,50 € 12,00  
10 150D smeđa € 8,00 € 6,00 € 10,00  

Zupčanje 12


Oko 1972. Konzularne marke s pretiskom nove vrijednosti

 

      ** o na dokumentu  
1 17D na 12,50D cinober € 5,00 € 5,00 € 7,00  
2 34D na 6,25D plava € 5,00 € 5,00 € 7,00  
3 102D na 75D zelena € 15,00 € 15,00 € 20,00  

Zupčanje 12


Biljezi vjerskih zajednica

1945. Biljeg katoličke crkve

Pretisak ljubičastom bojom preko valute kuna i DIN ili Din ispod oznake vrijednosti
** o na dokumentu
1 DIN 1 a 100KN
crvena i zelena € 10,00 € 10,00 € 12,00

2
5 DIN a 5KN
narančasta i crnozelena € 10,00 € 10,00 € 12,00

3
10 DIN a 10KN
crvenosmeđa i crnosmeđa € 10,00 € 10,00 € 12,00

4
20 DIN a 20KN
ljubičastoplava i maslinasta € 10,00 € 10,00 € 12,00

5
20 Din a 20KN
ljubičastoplava i maslinasta € 10,00 € 10,00 € 12,00

6
50 DIN a 50KN
zelena i crnozelena € 12,00 € 12,00 € 15,00

zupčanje, tisak, naklada

 


194?. Biljeg katoličke crkve


 
** o na dokumentu
1 1D
crvena i zelena € 10,00 € 10,00 € 12,00

2 5 D
narančasta i crnozelena € 10,00 € 10,00 € 12,00

3
10 D
crvenosmeđa i crnosmeđa € 10,00 € 10,00 € 12,00

4
20 D
ljubičastoplava i maslinasta € 10,00 € 10,00 € 12,00

5
50 D
ljubičastoplava i maslinasta € 10,00 € 10,00 € 12,00

zupčanje, tisak, naklada

 


194?. Biljeg katoličke crkve