Pretraživanje

Text Size

Neizdate marke Republike Hrvatske

Neizdate marke Republike Hrvatske

2015. Luko Sorkočević - marka povučena iz prodaje

 

             
1 3,10 kn kolor   € 3.500,00    

 

Neizdana marka iz 2015 godine koja je trebala prikazati Luku Sorkočevića, dubrovačkog skladatelja iz 18. st. Za niz 'Znameniti Hrvati' 2015 godine bile su predviđene su tri marke s likovima Luke Sorkočevića, J.J. Strossmayera i Ivana Supeka. Pogreškom je na marku 3,10 kn stavljen je lik američkog predsjednika Thomasa Jeffersona. Pogreška je zamijećena neposedno pred izlazak maraka i cijelokupna naklada od 3.10 kn je povučena i uništena. Poznato je da su na jednoj pošti prodane 22 marke dan prije puštanja u promet. S obzirom na tijek događaja, te činjenici, koliko nam je poznato, da se do danas nije ni jedan komad pojavio na tržištu, vjerujemo da se radi o hrvatskom filatelističkom Mauritiusu. S obzirom na počinjenu pogrešku koja je od značaja i za američko filatelističko tržište vjerujemo da će cijena i zanimanje za ovu marku u idućim godinama samo rasti.

Unissued stamp from 2015 supposed to show Mr. Luka Sorkočević, Ragusan 18th ct. composer. Three stamps were envisaged for the set 'Famous Croats' in 2015 featuring Messrs. Luka Sorkočević, J.J. Strossmayer and Ivan Supek. By mistake the image of American president Thomas Jefferson was placed on the Kn. 3.10 stamp. This error was noted just before the release of the set and the entire run of the Kn. 3.10 stamp was withdrawn and destroyed. It is though known that one post office sold 22 examples prior to the release date. In view of the events and given the fact that - insofar as known - not a single copy has reached philatelic market to date, we consider this stamp could become the ‘Croatian Mauritius’. As this error is also important for the American philatelic market we believe the price will only increase in the future.

Zadnji puta viđeno na aukciji Barac & Pervan