Pretraživanje

Text Size

Fiskalne marke Nezavisne Države Hrvatske

Trošarinska (porez na luksuz)

1940. (26 srpnja) Natpis Trošarinski biljeg.

 
** o na dokumentu
1 1D karmin € 5,00 € 5,00 € 7,00
2 2D zelena
€ 10,00 € 10,00 € 12,00

Tisak> Zupčanje 11 1/2

 


 

1941. Trošarinski biljeg
** o na dokumentu
1 1K karmin € 1,20 € 1,20 € 2,00
2 2K
zelena
€ 3,00 € 3,00 € 4,00
3 3K narančasta € 3,00 € 3,00 € 4,00
4 5K magenta € 3,00 € 3,00 € 4,00
5
10K smeđa € 5,00 € 5,00 € 6,00
6
20K ljubičasta € 5,00 € 5,00 € 7,00
7
25K zelena
€ 7,00 € 7,00 € 8,00
8
30K crvena
€ 7,00 € 7,00 € 8,00
9
50K crvena
€ 10,00 € 10,00 € 12,00
10
75K zelena € 12,00 € 12,00 € 14,00
11 100K plava € 10,00 € 10,00 € 12,00
12
200K smeđa
€ 7,00 € 7,00 € 9,00
13 250K karmin € 7,00 € 7,00 € 9,00
14 300K narančasta € 10,00 € 10,00 € 12,00
15 500K zelena € 12,00 € 12,00 € 14,00

Tisak> Zupčanje 11 1/2

 


1943. (29. svibnja). Provizionalna. Porezna marka na luksuz Savske Banovine, pretisnuta s NDH 150 KUNA.
** o na dokumentu
1 150K a 50p
zelena i purpurna
€ 7,00 € 7,00 € 9,00

Tisak> Zupčanje 11 1/21943. (9. svibnja). Provizionalna. Marke poreza na luksuz iz 1941-3 pretisnute s novim vrijednostima.
** o na dokumentu
1 50K na 1K karmin € 7,00 € 7,00 € 9,00
2 75K na 3K narančasta
€ 7,00 € 7,00 € 9,00
3 100K na 1K karmin
€ 7,00 € 7,00 € 9,00

Tisak> Zupčanje 11 1/2
Monopol

1943. Monopol na papir za moatnje cigareta

1 1,50Kn oker

€ 10,00

 

1943. Monopol na upaljače (?).


** o na upaljaču

1 1000K plava € 35,00
€ 120,00

Zupčanje 11 1/2

Hrvatska socijalna pomoć

oko 1935? Hrvatska socijalna pomoć

** o na dokumentu
1 1D purpurna i crvena € 5,00 € 7,00 € 10,00
2 2D plava i crvena
€ 5,00 € 7,00 € 10,00
3 5D smeđa i crvena € 5,00 € 7,00 € 10,00
4 20D žutozelena i crvena
€ 5,00 € 7,00 € 10,00

 

Debeli papir. Zupčanje 11½.Biljezi vjerskih zajednica

1941. Biljeg katoličke crkve
** o na dokumentu
1 25b ljubičastoplava i zelena
€ 9,00 € 9,00 € 13,00

2 50b cinober i zelena
€ 7,00 € 7,00 € 10,00
3 5K narančstožuta i zelena
€ 11,50 € 11,50 € 15,00
4
10K
crvenosmeđa i smeđa € 7,00 € 7,00 € 10,00
5 20K ljubičastoplava i maslinasta
€ 10,00 € 10,00 € 15,00
6 50K
zelena i crna
€ 10,00 € 10,00 € 15,00
7 100K
karmin i zelena
€ 34,50 € 34,50 € 40,00
8 250K tamosivozelena i zelena
€ 36,00 € 36,00 € 40,00

zupčanje, tisak, naklada

Cjeline

1944. (?) Sporovozni tovarni list

 
dokument
1 biljeg 10 kn +15 kn pristojba za putni fond
crno
€ 20,00

 


 

1944. (?) Brzovozni tovarni list

 
dokument
1 biljeg 20 kn +15 kn pristojba za putni fond
crno
€ 20,00

a

More Articles ...

  1. Putni fond