Pretraživanje

Text Size

Rijeka i Istra

Perfini s područja Rijeke, Istre i Primorja

ATLANTICA

Atlantica nautička kompanija. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

B.

?. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

B.M.

Bauer i Molnar kreditni ured. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

Kasnije: Banca Mobiliare SA.

BRAUN FIUME

Braun. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

F.B.

"Fiume" Osiguranja i reosiguranja (mađarski: „Fiume” Biztosító és Viszontbiztosító Rt.) Na ugarskim markama. Žig Fiume.

F.&B.

?. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

 

F.D.

?. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

F.K.B.

Riječka trgovačka banka (mađarski: Fiumei Kereskedelmi Bank Rt.). Na ugarskim markama. Žig Fiume.

GR

?. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

J.T.G.

International Transport Gesellschaft A.G.. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

L.W.S.

Leopold Wolf i sinovi, veletrgovina vinom. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

M.K.R.

Mađarska trgovačka komora (mađarski: Magyar Kereskedelmi Rt.). Na ugarskim markama. Žig Fiume.

M.R./A.G.

?. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

P.W.

Pick i Winterstein trgovina strojevima. Na ugarskim markama. Žig Fiume.

S.A./H.J.

Andrija Saxlehner, "Kisela voda Janos Hunyadi" (mađarski: Saxlehner András, "Hunyadi János keserűvíz"). Na ugarskim markama. Žig Fiume.

S.W.H.

S. & W. Hoffmann, međunarodna špedicija. Na ugarskim markama. Žig Fiume.