Pretraživanje

Text Size

Fiskalne marke Istre, Trsta i Primorja

Općinski biljeg slobodnog grada Rijeke

1914. Bollo municipale della libera citta di Fiume e suo distretto (općinski biljeg slobodnog grada Rijeke i njegova kotara)

      ** o na dokumentu  
1 0,30 COR. narančastosmeđa € 25,00 € 20,00 € 25,00  
2 1 COR. tamnozelena € 20,00 € 15,00 € 20,00  
3 2 COR. tamnoljubičasta € 25,00 € 20,00 € 25,00  

 

Tisak, naklada, zupčanje 11 i 1/2

Talijanska okupacija Rijeke i Kupe

1942. Talijanska okupacija Rijeke i Kupe
** o na dokumentu
1 5c
smeđa € 0,30 € 0,30 € 0,50
2 20c
crvena € 0,50 € 0,50 € 0,70
3 40c
plava € 0,70 € 0,70 € 1,00
4 1L
crvena
€ 0,70 € 0,70 € 1,00

 

5
2L zelena € 1,00 € 1,00 € 2,00
6
4L purpurna € 1,50 € 1,50 € 2,00
7
20L plava € 2,00 € 2,00 € 3,00
8
40L smeđa
€ 7,00 € 7,00 € 9,00
9
100L zelena € 10,00 € 10,00 € 12,00

 

Tisak, naklada, zupčanje

Trst zona B

1948. Jugoslavenske taksene marke s pretiskom VUJA-STT. Sigurnosni podtisak mreže u zelenoj boji.

** o na dokumentu
1 1D
crvena € 7,00 € 7,00 € 8,00
2 2D
grimizna € 7,00 € 7,00 € 8,00
3 3D magenta € 5,00 € 5,00 € 6,00
4 5D zelena
€ 10,00 € 10,00 € 12,00

 

5
10D zelena € 12,00 € 12,00 € 14,00
6
20D tamnoplava € 12,00 € 12,00 € 14,00
7
50D svjetloplava € 15,00 € 15,00 € 18,00
8
100D maslinasta € 25,00 € 25,00 € 30,00
9
250D smeđa € 30,00 € 30,00 € 35,00

 

Tisak, naklada, zupčanje


1948. Jugoslavenske taksene marke s pretiskom VUJA-STT i pretiskom nove vrijednosti crnom bojom. Sigurnosni podtisak mreže u zelenoj boji.

** o na dokumentu
1 20 na 3D
magenta € 10,00 € 10,00 € 12,00
2 50 na 3D
magenta € 12,00 € 12,00 € 15,00
3 100 na 1D crvena € 30,00 € 30,00 € 32,00
4 100 na 2D ljubičasta
€ 30,00 € 30,00 € 35,00

 

Tisak, naklada, zupčanje