Pretraživanje

Text Size

Slovenija

Perfini s područja Slovenije


A.K./L.

Trgovina Anton Krisper. Žig Ljubljana. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


A.P.V./H.M.

»Austria« Petroleum Vertrieb - Hans Mahorko, Filijala Ptuj (Pettau). Žig Ptuj. Na austrougarskim markama.


CStM

Gradski mlin u Celju (Cilli Stadtmuhle). Žig Celje. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


ČATER

Čater. Žig Celje. Na ugarskim markama i markama Kraljevine Jugoslavije.


D.&D./M.

Žig Maribor. Na markama Kraljevine Jugoslavije.

D.D.

Žig Celje. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


D.R.

D. Rakuš željezar. Žig Celje. Na markama Kraljevine Jugoslavije.

Dr.F.Z.

Dr. F. Zlatka. Žig Celje. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


E.S.

?. Žig Pristava. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


F.Z.

Žig Celje. Na ugarskim markama i markama Kraljevine Jugoslavije.


GZL

Žig Ljubljana. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


IK

Žig Ljubljana. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


J.R.

Žig Maribor. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


K.L.

Žig Maribor. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


L.F.S.

Ludwig Franz & Söhne. Parni mlin. Žig Maribor. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


MAJDIČ

Veletrgovina Merkur Peter Majdič. Žig Celje. Na austrougarskima markama i markama Kraljevine Jugoslavije.

P.L.

Žig Maribor. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


PERDAN

Žig Ljubljana. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


R.O.

Žig Ljubljana. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


R.S.

Veletrgovina Rudolf Stermecki, Celje. Žig Celje. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


S&V

Željezarija Schneider & Verovsek Ljubljana-Laibach. Žig Ljubljana. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


U.H.

Žig Maribor. Na markama Kraljevine Jugoslavije.


ZSC

Žig Celje. Na markama Kraljevine Jugoslavije.