Pretraživanje

Text Size

Doplatne marke Slovenije do 1918

Doplatne marke Slovenije do 1918.

1908. Ljubljana (Laibach) Njemačko školsko društvo

      ** o na pismu  
1 2 bilo koja boja € 5,00 € 5,00 € 10,00  

Tisak: ?, Zupčanje , naklada: ?

 


 

1908. Sevnica (Lichtenberg ) Njemačko školsko društvo

      ** o na pismu  
1 2 bilo koja boja € 5,00 € 5,00 € 10,00  

Tisak: ?, Zupčanje , naklada: ?

 


 

1909. Družba Ćirila i Metoda - Šola na Muti na Štajerskem!

 

      ** o na pismu  
1 2 crnoplava € 5,50 € 5,50 € 15,00  

Družba sv. Cirila in Metoda, zasebna, narodnoobrambna, šolska, nadstrankarska organizacija je bila ustanovljena leta 1885 v Ljubljani, ob 1000-letnici Metodove smrti. Bojevala se je zoper delo raznarodovalnih, zlasti nemških in italijanskih šolskih društev. Namen družbe (CMD) je bil ustanavljati zasebne slovenske otroške vrtce in osnovne šole v tistih krajih, kjer avstrijske šolske oblasti kjub zadostnemu številu slovenskih učencev niso dovolile javnih šol s slovenskim učnim jezikom. CMD je tudi denarno podpirala javne slovenske šole, učitelje in dijake. Gradila je lastne šolske zavode. Osnova delovanja CMD so bile podružnice, ki so delovale tudi zunaj slovenskega etničnega prostora. Po letu 1907 je kjub njenemu nadstrankarstvu prišlo do razcepa, prevlade liberalcev in izstopa klerikalnih članov. Delovanje CMD je okrnilo razkosanje slovenskega ozemlja po letu 1918; izgubila je svoje podružnice na Koroškem in Tržaškem. Po 2. svetovni vojni je njeno delovanje zamrlo.

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 

 


 

1909 - Mestna hranilnica Ljubljana - reklamna marka

      ** o na pismu  
1   zelena € 5,00 € 5,00 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

Oko 1910 - Grand Hotel Triglav Bohinjska Bistrica - Wocheiner Feistritz - reklamna marka

      ** o na pismu  
1   crnozelena € 10,00 € 10,00 € 15,00  

litografija ?, Zupčanje 11i1/4 , naklada: ?


 

oko 1910. Maribor - Marburger Gewerbe Verein (Mariborska trgovačka/obrtnička udruga)

      ** o na pismu  
1 2h srebrna, crvena, crna i zelena € 7,00 € 8,50 € 13,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

oko 1910. Maribor - Stadtverschoenerungs-Verein Marburg a/D. (Društvo za uljepšavanje grada)

      ** o na pismu  
1 Željeznički most bilo koja boja € 7,00 € 8,50 € 13,00  
2 Spomenik Franji Josipu II. bilo koja boja € 7,00 € 8,50 € 13,00  
3 Spomenik Tegetthoffu bilo koja boja € 7,00 € 8,50 € 13,00  
4 Glavni trg bilo koja boja € 7,00 € 8,50 € 13,00  
5 Gradski trg bilo koja boja € 7,00 € 8,50 € 13,00  
6 Deutsches Toechterheim bilo koja boja € 7,00 € 8,50 € 13,00  
7 Theater Kasinogebaude bilo koja boja € 7,00 € 8,50 € 13,00  

litografija "Senefelder", Graz, Zupčanje 11i1/4 , naklada: ?


 

oko 1910. Celje - Deutsches Studentenheim Cilli

      ** o na pismu  
1 2 plava i žuta € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


oko 1910. Brežice (Rann a. d. Save) - za izgradnju zgrade Njemačke škole

      ** o na pismu  
1 2h bilo koja boja € 5,00 € 5,00 € 10,00  

litografija: Graz, Zupčanje , naklada: ?

 


 

oko 1910. Slovenska Bistrica (Windisch–Feistritz) - Božićno drvce za Njemačku narodnu školu

      ** o na pismu  
1 2h bilo koja boja € 5,00 € 5,00 € 10,00  

knjigotisak: Graphische Kunstanstalt Ed. Strache-Warnsdorf (Varnsdorf, Češka)


 

oko 1910. Ptuj - Orfejev spomenik - Fürs Deutsches Studentenheim

      ** o na pismu  
1   crna i svaka druga boja € 5,00 € 5,00 € 10,00  

litografija, Zupčanje , naklada: ?

 


oko 1914.  Za Sokolski dom Braslovče

      ** o na pismu  
1 2 crnoplava € 5,00 € 5,00 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

1914. III. Slovenski svesokolski slet u Ljubljani 15. do 17. VIII. 1914.

      ** o na pismu  
1 2 karmin € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


 

 


 

1910. Družba Ćirila i Metoda - Mal položi dar domu na altar!

 

 

      ** o na pismu  
1 2 crnoplava € 5,00 € 3,50 € 10,00  

Družba sv. Cirila in Metoda, zasebna, narodnoobrambna, šolska, nadstrankarska organizacija je bila ustanovljena leta 1885 v Ljubljani, ob 1000-letnici Metodove smrti. Bojevala se je zoper delo raznarodovalnih, zlasti nemških in italijanskih šolskih društev. Namen družbe (CMD) je bil ustanavljati zasebne slovenske otroške vrtce in osnovne šole v tistih krajih, kjer avstrijske šolske oblasti kjub zadostnemu številu slovenskih učencev niso dovolile javnih šol s slovenskim učnim jezikom. CMD je tudi denarno podpirala javne slovenske šole, učitelje in dijake. Gradila je lastne šolske zavode. Osnova delovanja CMD so bile podružnice, ki so delovale tudi zunaj slovenskega etničnega prostora. Po letu 1907 je kjub njenemu nadstrankarstvu prišlo do razcepa, prevlade liberalcev in izstopa klerikalnih članov. Delovanje CMD je okrnilo razkosanje slovenskega ozemlja po letu 1918; izgubila je svoje podružnice na Koroškem in Tržaškem. Po 2. svetovni vojni je njeno delovanje zamrlo.

Litografija J. Blasnika nasl. Ljubljana, Zupčanje , naklada: ?


1910. Družba Ćirila i Metoda v Ljubljani

      ** o na pismu  
1 2 Marija Vilhar € 5,00 € 3,50 € 10,00  
2 2 Karol Kotnik € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?

 


191?. Družba Ćirila i Metoda. Št. Ilj v Slov. goricah.

      ** o na pismu  
1 2 zelena € 5,00 € 3,50 € 10,00  

Litografija J. Blasnika nasl. Ljubljana, Zupčanje , naklada: ?


 

191?. Družba Ćirila i Metoda v Ljubljani

      ** o na pismu  
1 2 crvena € 5,00 € 3,50 € 10,00  

tisak, Zupčanje , naklada: ?


1919. Ptuj

      ** o na pismu  
1 2 vin crvena i plava € 10,00 € 13,50 € 15,00  

tisak, Zupčanje 11 i 1/4, naklada: ?